Usluge

Pakovanje za potrebe svih vrsta transporta (pomorski, vazdušni, kopneni, železnički) ili skladištenja.

Niz pouzadnih usluga

U Paklogu d.o.o. brinemo o pravilnom pakovanju svih vrsta tereta za transport (pomorski, vazdušni, kopneni, železnički). Pravilno pakovanje će zaštititi vaš teret od raznih spoljnih uticaja kojima je izložen tokom transporta do krajnjeg odredišta. Izrada i pakovanje prema međunarodnim standardima (termički obrađena građa) će omogućiti siguran i nesmetan put vašeg proizvoda do krajnjeg kupca.

Zašto odabrati Paklog?

Kompanija Paklog d.o.o. posluje od 2013, a posedujemo više od 50 godina iskustva i znanja. Težimo jednom jedinom cilju – spakovati vaš teret tako, da na tačku B stigne u istom stanju u kakvom je napustio tačku A.

Ambalaža prilagođena proizvodu

Naša ambalaža je prilagođena proizvodu i potrebama naših kupaca. Nijedan proizvod, deo proizvoda, mašina ili druga industrijska oprema nisu preveliki ili premali za pakovanje u svrhu transporta.

Znanje i iskustvo

Naše usluge i rešenja osmislili smo na temelju više od 50 godina iskustva i znanja italijanske partnerske kompanije.

Teret štitimo od spoljašnjih uticaja

Pravilnim pakovanjem ćete vaš proizvod ili teret zaštititi od raznih spoljašnjih uticaja kojima je izložen tokom transporta do krajnjeg odredišta.

Izrada i pakovanje prema međunarodnim standardima

U našem centru za pakovanje koristimo isključivo toplotno obrađeno drvo koje zadovoljava međunarodni standard ISPM-15. Time je teretu garantovano sigurno i kontinuirano putovanje do krajnjeg kupca.

Raznovrstan izbor elemenata za pakovanje

Vaš teret štitimo kako bi se njegov prevoz odvijao sigurno i u normalnim uslovima.

OSB sanduk

OSB ploče su troslojne vlaknaste ploče izrađene od usmereno nanesenog mikrofurnira odobrenog za korišćenje kao nosivog elementa i ambalaže.

Drveni sanduk

Korišćenjem sanduka štitimo vaš proizvod od oštećenja i gubitka proizvoda tokom transporta.

Drveni kavez

Drveni kavez sprečava oštećenja od neopreznog rukovanja i olakšava učvršćivanje tereta u kamionu ili kontejneru.

Drveni pod ili paleta

Služi kao sigurna podlaga / baza za siguran transport vašeg tereta

Pošljite upit

Pošaljite svoj upit ovde.