Punjenje i pričvršćivanje kontejnera

Punjenje i pričvršćivanje kontejnera

Naš obučeni tim s dugogodišnjim iskustvom u pakovanju i transportu vaš će teret pravilno zaštititi, zapakovati i utovariti u kontejner.

To je posebno važna faza u transportnom procesu jer osigurava siguran transport bez oštećenja i dodatnih troškova. Prilikom punjenja potrebno je voditi računa o svim fizičkim silama koje će delovati na teret tokom transporta. Propisno zapakovan teret takođe mora biti pravilno postavljen i osiguran u kontejneru.

Prilikom pričvršćivanja koriste se trake za pritezanje odgovarajuće nosivosti, zatezači, HT drvo za nosače i HT gredice koje se obično učvršćuju u drveno dno kontejnera.

Celokupni proces može se sprovesti na lokaciji vaše kompanije (uz pomoć mobilne jedinice za pakovanje) ili u sedištu naše kompanije.

VIŠE INFORMACIJA O PUNJENJU KONTEJNERA:

  • Veličinu i oblik sanduka prilagođavamo teretu ili kontejneru.
  • Pakujemo teret za potrebe prekomorskog, vazdušnog, drumskog i drugog transporta.
  • Svo drvo je toplotno obrađeno u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISPM – 15
  • Stručna podrška tokom projekta pakovanja.
  • Organizujemo i prevoz kako bismo uštedeli vaše vreme i novac.

vprašanje glede pakiranja?', 'paklog'); ?>

Telefon: +386 8 2056 047
E-mail: info@paklog.si
Kontaktirajte nas