Naš izdelek je specifične oblike, na trgu ni embalaže, v katero bi ga lahko varno zapakirali in transportirali do končnega kupca. Ali lahko izdelate primerno leseno embalažo za varen transport na končno lokacijo?

Z vaše strani potrebujemo računalniško skico izdelka/tovora, sliko, dimenzijo in težo. Tako lahko na osnovi izkušenj določimo primeren tip lesene transportne embalaže, pakiranja in transporta. V vseh fazah ste v proces odločanja aktivno vključeni tudi vi in vaš končni kupec, v kolikor je to potrebno.