Paklog

Kvalitetno i pouzdano pakiranje

Brinemo za pakiranje tereta i siguran transport bilo kuda po svijetu.

Kvalitetno pakiranje

Teret zapakiramo, da u transportu ne dođe do oštećenja.

Terenska jedinica

Pakiranje vršimo također na lokaciji vaše tvrtke.

Siguran transport

Vaš teret transportiramo po cijelom svijetu.

Naše usluge

Provjerite našu ponudu usluga.

Pakiranje

Pakiranje vršimo na lokaciji prema vašim željama. Odaberite pakiranje sa terenskom ekipom na vašoj lokaciji ili pakiranje kod nas.

Zanima me

Drvena transportna ambalaža

Nudimo drvenu transportnu ambalažu u obliku sanduka, podova i paleta, sedla i podloga. Drvo je iznimno pogodno za obradu i izradu različitih vrsta transportne ambalaže.

Zanima me

Punjenje i pričvršćivanje kontejnera

Nakon završenog pakiranja osiguravamo također punjenje kontejnera ili utovar na kamion te pričvršćivanje unutar kontejnera. Nudimo i mogućnost utovara sa mobilnom dizalicom (20 T).

Zanima me

Jeste li pronašli pravu uslugu za Vas?

Terenska pakirna jedinica

Uz pomoć naše terenske jedinice (On-Site Packaging Service) možemo organizirati pakiranje vašeg tereta na lokaciji vaše tvrtke.

  • Drvenu transportnu ambalažu dopremi ekipa sama ili sa prijevoznikom u koliko ide za veću količinu.
  • Terenska ekipa teret zapakira prema dogovoru i pospremi za sobom.
  • Prepustite radove stručnjacima za pakiranje i usredotočite se na svoj posao.
  • Organiziramo također prijevoz odnosno transport zapakiranoga.

VIŠE O TERENSKOJ JEDINICI

Često postavljana pitanja

Pronađite odgovore na najčešće dileme oko pakiranja i transporta.

Provjerite više pitanja >

U poduzeću imamo terensku pakirnu jedinicu koja optimalno rješava problem pakiranja u sjedištu Vaše tvrtke. Nakon preliminarnog pregleda ili računalnih skica, pripremamo sve potrebno za pravilno pakiranje vašeg tereta.

Za prekooceanski transport potrebno je zaštititi teret od vlage, morske vode i mehaničkih oštećenja. To činimo tako da izradimo prikladan sanduk za proizvod i zaštitimo ga vakumiranom aluminijskom folijom te dodamo silikagel vrećice (upijače vlage)

Uz pomoć strateških partnera, brinemo se i za siguran transport naših pakiranih tereta. Ukoliko Vaš teret ispunjava uvjete za potrebe izvanrednog prijevoza, oni će se pobrinuti za svu potrebnu dokumentaciju i dozvole, kao i pratnju potrebnu za siguran prijevoz takvog tereta.